Na naszej stronie używamy plików cookies, aby lepiej rozumieć w jaki sposób są używane i pomóc nam stale ulepszać użyteczność tej strony proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Cookies.

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych https//odgrzybianie.pl firmy Waigel, podlegają ochronie na mocy praw autorskich. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone.

Znaki firmowe

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Waigel są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności logo firmowego Waigel, które jest własnością intelektualną firmy Waigel.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa znajdująca sie pod adresem https//odgrzybianie.pl została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności jej działania i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, a szczególnie treści na niej zawartych.

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej https//odgrzybianie.pl firmy Waigel jest chroniona. Firma Waigel nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej.