Na naszej stronie używamy plików cookies, aby lepiej rozumieć w jaki sposób są używane i pomóc nam stale ulepszać użyteczność tej strony proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Cookies.

W tym artykule znajdują się informacje o wszystkich rodzajach ekspertyz mykologicznych i opinii mykologicznych jakie możemy dla Panstwa wykonać.

Decydując się na wybór wykonawcy proszę wziąć pod uwagę fakt, że nie jesteśmy tylko teoretykami - oprócz wykonywanych ekspertyz i badań mikrobiologicznych od dwudziestu lat aktywnie - czytaj własnymi rękami, odgrzybiamy wszystkie rodzaje lokali, a metody i zalecenia zawarte w naszych opracowaniach wynikają z praktyki, a nie tylko i wyłącznie teorii. Zlecając nam usługę macie Państwo pewność, że przynajmniej jedna z dwóch osób pracujących dla Państwa to praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

Ekspertyzy mykologiczne i badania mikrobiologiczne dla osób prywatnych.

Wykonujemy badania mykologiczne i mikrobiologiczne pozywające określić warunki środowiskowe panujące w lokalu, biurze, domu. Wykonujemy badania wilgotności ścian, drewna, pomiary wydajności wentylacji, badamy mostki termiczne, punkty rosy, wyjaśniamy, uczymy ...
Pobieramy próbki powietrza i wymazy z wybranych powierzchni, co pozwala określić obecność i ilość grzybów oraz ich gatunek w powietrzu i w pobranych wymazach, a to pozwala określić wpływ na zdrowie.

Z wykonanym pomiarów przygotowujemy opracowanie dla zleceniodawcy, a w nim: wyniki pomiarów, wskazanie wad technicznych i eksploatacyjnych powodujących np. zagrzybienie, zbiór zaleceń i wskazówek dot. sposobów napraw i modyfikacji. Zmiany mają na celu stworzenie w lokalu warunków, które nie będą sprzyjały rozwojowi grzybów.

Ekspertyzy mykologiczne dla szkół, przedszkoli, placówek publicznych.

Problem nieprzyjemnych zapachów, zmiany grzybicze i solne na ścianach i posadzkach. Problemy z użytkownikami, a w przypadku szkół i przedszkoli z rodzicami obawiającymi się o zdrowie swoich dzieci.
Zagrzybione ściany i drewno w pokojach, korytarzach na strychach czy w piwnicach. Purchle, sypiące się farby i tynki na klatkach schodowych czy biurach - pomagamy rozwiązywać takie problemy od bardzo wielu lat.
Określamy przyczynę problemu, sporządzamy szczegółowe opracowania dotyczące przyczyn powstawania nieprawidłowości, określamy sposoby napraw i rozwiązania problemów. Wykonujemy pełne ekspertyzy mykologiczne, badania mikrobiologiczne, opinie mykologiczne. Badamy próbki powietrza, wymazy z powierzchni, zeskrobiny. Wyniki analiz wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi poprawek czy napraw przekazujemy w formie pisemnej drogą elektroniczną. Precyzyjne określenie stanu mykologicznego placówki z zaleceniami dot. kolejności prac naprawczych i wskazaniem ich zakresu pomaga wygospodarować konieczne środki i rozwiązać problemy ewentualnych sporów z rodzicami dzieci, pracownikami, klientami.

1 mikroskop cyfrowy x 100 (6)

Foto Waigel - Ekspertyzy mykologiczne

W ramach wykonywanych usług najczęściej przeprowadzane pomiary to:

  • pomiary wilgotności względnej powietrza,
  • pomiary wilgotności przegród budowlanych,
  • pomiary wilgotności drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • zdjęcia termowizyjne przegród budowlanych,
  • wyszukiwanie mostków termicznych,
  • wskazywanie punktów rosy,
  • badanie drożności i wydajności wentylacji,
  • oględziny mikroskopowe wybranych fragmentów przegród budowlanych,
  • oględziny endoskopowe w miejscach trudnodostępnych,
  • pobór próbek powietrza i wymazów z wybranych powierzchni do badań mikrobiologicznych.

termowizja

Foto - Waigel

Opinie mykologiczne przy zakupie mieszkań i lokali z drugiej ręki - chcesz kupić mieszkanie lub lokal użytkowy z drugiej ręki?
Ekspertyzy mykologiczne lub opinie mykologiczne są nieprzecenione przy zakupie lokali z tzw. drugiej ręki. W takich lokalach dość często spotyka się powtarzające się od lat problemy z wilgocią, grzybami, degradacją murów, rozkładem drewna, nieprzyjemnymi zapachami, nieciągłymi izolacjami przeciwwilgociowymi itp. Sama zgoda sprzedającego lokal na przeprowadzenie ekspertyzy przez mykologów przed jego zakupem jest już dobrym znakiem dla kupującego. Jednak na przestrzeni wielu lat i niezliczonej ilości wykonanych usług wiemy, że w lokalach starych i tych stosunkowo nowych, problemy mykologiczne występują bardzo często. Często sprzedający o nich nie wie, ale niestety równie często problemy są maskowane lub bagatelizowane przez sprzedających. W czasach coraz powszechniej występujących alergii, nabywanie lokali niesprawdzonych pod kątem obecności grzybów i mykotoksyn jest oszczędnością pozorną. Prowadzi to często do narażenia siebie i swoich bliskich na mieszkanie w lokalach podatnych na zagrzybienie i występowanie szkodliwych związków przemiany materii grzybów (mykotoksyn).

4 konidia Penicillium sp..

Foto Waigel - konidia Penicillium sp.

Kupujesz nowe mieszkanie lub lokal użytkowy?
Coraz częściej naszymi klientami są osoby odbierające nowe mieszkania i lokale użytkowe od developerów. W takich przypadkach w lokalu odbieranym przez Klienta przeprowadzamy komplet badań mykologicznych, wskazujemy ewentualne usterki i niedociągnięcia popierając to wynikami pomiarów i badań. Taka opinia mykologiczna pozwala nowemu właścicielowi uniknąć odbioru lokalu z wadami, a sprzedającego obliguje do wykonania ewentualnych poprawek jeszcze przed przekazaniem lokalu nowemu właścicielowi, co pozwala uniknąć, często kłopotliwych reklamacji.
W ramach proponowanej usługi wykonujemy pomiary wilgotności przegród budowlanych, wydajności wentylacji, pobór próbek powietrza i/lub wymazów z powierzchni do badań mikrobiologicznych, oględziny mikroskopowe wybranych powierzchni ścian, posadzek, sufitów. Zdjęcia termowizyjne ścian, posadzek podłóg pozwalające na wskazanie potencjalnych wychłodzeń, ale i pomagające wykryć wycieki i zawilgocenia. Wykonujemy też pomiary pirometryczne, oględziny miejsc trudnodostępnych za pomocą endoskopów technicznych …

Z wykonanych pomiarów przygotowujemy kilkunastostronicowe opracowanie wynikami badań mikrobiologicznych, z dokumentacją fotograficzną, interpretacją wyników urządzeń pomiarowych i zaleceniami. Czas trwania usługi w przypadku lokalu średniej wielkości to 2-4 godziny w zależności od jego, jakości. Czas oczekiwania na opracowanie w formie pisanej 10-14 dni roboczych w zależności od rodzaju pobranych próbek do badań mikrobiologicznych. Ustna interpretacja pomiarów technicznych jest przekazywany Klientowi w dniu wykonywania pomiarów.

Oczywiście można samemu próbować sprawdzić lokal, ale bez specjalistycznej wiedzy i dedykowanych do tego narzędzi nie da się sprawdzić kluczowych wad takich jak; mostki termiczne, punkty rosy, podwyższona wilgotność posadzek i ścian, nadmierna ilość zarodników grzybów w powietrzu czy zidentyfikować niewielkie kolonie grzybów np. strzępkowych na ścianach czy sufitach. W czasie wykonywania pomiarów, które chcemy wykonywać w obecności obu stron zawierających umowę, tłumaczymy dokładnie, co robimy, jaki ma to cel i jaki jest wynik pomiaru. Po zakończonych pomiarach, ustnie przekazujemy naszą opinię, a opracowanie na wysyłamy do Klienta w formie elektronicznej na ogół w terminie do dziesięciu dni roboczych od dnia wykonania pomiarów.

 1 mikroskop cyfrowy x 100 (6)

Foto Waigel - Aspergillus o budowie kolumnowej konidioforów

Dysponujemy doskonałym sprzętem pomiarowym i mamy wieloletnie doświadczenie.

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

Przedstawiona tu usługa ma tylko charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.