Na naszej stronie używamy plików cookies, aby lepiej rozumieć w jaki sposób są używane i pomóc nam stale ulepszać użyteczność tej strony proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Cookies.

Odgrzybianie - usuwanie pleśni.
Usuwanie pleśni to poważny i często lekceważony problem. Niestety zbyt często mieszkańcy lokali porażonych przez pleśnie – grzyby pleśniowe, nie zdają sobie sprawy z zagrożeń i negatywnego wpływu takich grzybów na zdrowie. Dzielenie lokalu z grzybami najczęściej wpływa negatywnie na zdrowie. Lokatorzy zagrzybionych mieszkań często samodzielnie decydują się na odgrzybianie i stosują przypadkowe lub polecane "ciocię Krysię", czy internautów, domowe sposoby odgrzybiania. Metody typu smarowanie ścian octem czy mycie ich szarym mydłem to sposób na rozpylanie i wdychanie zarodników i nieustanną walkę z grzybami. Najczęściej osoby doradzające "sekretne sposoby" nie posiadają żadnej wiedzy mykologicznej, a ich "sukcesy" o ile są prawdziwe były przypadkowe. Stosowanie domowych metod usuwania pleśńi bardziej szkodzi niż pomaga. 

Podczas samodzielnego odgrzybiania praktycznie nikt nie skupia się na warunkach środowiskowych wpływających na rozwój grzybów, przyczynach zagrzybienia, pomiarach potwierdzających wady pomieszczeń lub wady sposobów eksploatacji pomieszczeń, oględzinach mikroskopowych określających prawdziwy zakres porażenia, pomiarach wilgotności murów, zdjęciach termowizyjnych itd.

TERMOWIZJA

Wyniki pomiarów termowizyjnych - na zdjęciach widoczne mostki termiczne- Autor Waigel

Przystępując do odgrzybiania trzeba wiedzieć czy mamy problem z grzybami-pleśniami, grzybami podstawkowymi, algami czy wreszcie źle oceniliśmy sytuację i na ścianach mamy sole lub kombinacje ww. Dobór metod i środków zależy od tego, z czym walczymy, w jakich pomieszczeniach i jakie warunki środowiskowe spotykamy w lokalu oraz na powierzchni przeznaczonej do odgrzybiania.

Celowo w tym artykule pomijamy niektóre składniki oceny stanu lokalu. Intencją tego artykułu nie jest prowadzenie szkolenia, a jedynie wskazanie najczęściej popełnianych błędów w prowadzonej ocenie.

Często grzyby pleśniowe są ścierane, zdrapywane czy usuwane mechanicznie. Odradzamy takie metody – najczęściej dochodzi wtedy do rozpylenia zarodników, wdychania ich przez osobę "usuwającą" grzyby i wtórnego rozwoju grzybów na oczyszczanej powierzchni.

Brak zmiany warunków środowiskowych na powierzchni, z której usunięto - zdrapano istniejące tam kolonie (strzępki) sprawi, że praktycznie na pewno pojawią się tam kolejne pokolenia grzybów. Tak może się dziać np. w przypadku Kropidlaka czarnego, czyli Aspergillus niger - to typowe workowce*.
Często lokatorzy / użytkownicy podejmując się samodzielnego odgrzybiania chcą szybko usunąć widoczne grzyby. Intencja jest oczywista - nie narażać na ich szkodliwe działanie swoich najbliższych. I tak powinno być, intencje są dobre, ale odgrzybianie trzeba zlecić specjalistycznej firmie, bo usunięcie widocznych kolonii to tylko część sukcesu. Grzyby-pleśnie to grzyby mikroskopowe. Podczas odgrzybiania nie można pominąć zarodników - rozumowanie typu "nie widzę to nie ma" jest błędne i prowadzi do narażania się na utratę zdrowia i wtórnego odgrzybiania ...

*Workowce (Ascomycotina). Strzępki workowców zbudowane są z komórek o wyraźnych przegrodach poprzecznych. Rozmnażanie ich zachodzi w dwóch stadiach. W stadium workowym (stąd nazwa klasy) tworzą się kuliste lub wydłużone utwory zwane workami; wewnątrz nich powstaje zwykle określona ilość zarodników workowych (przeważnie osiem). Worki tworzą się bezpośrednio na grzybni bądź W lub na owocnikach, mających kształt kulisty (otocznia zamknięta lub otwarta) lub miseczkowaty. Wielkość owocników u workowców jest zazwyczaj mała; okiem nieuzbrojonym są one widoczne. W postaci punkcików lub niewielkich gruzełków. Wielkość drugiego stadium rozmnażania, stadium bezpłciowego, tzw. konidialnego, rzadko dochodzi do kilku milimetrów. Zarodniki powstają wówczas na trzonkach konidialnych lub bezpośrednio na strzępkach grzybni. Typowym przykładem grzybów tej klasy może być sinizna drewna (Ceratocystis piceae), sprawca szarego rozkładu drewna (Chaetomium globosum) oraz liczne pleśnie. 
Źródło – Ochrona Budynków Przed Korozją Biologiczną – Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Ważnego i Jerzego Karysia. Wydawnictwo Arkady – Warszawa 2001

Pomiary - usuwanie pleśni

Jeden z wykonywanych w czasie usług pomiarów - badanie sprawności wentylacji Autor Waigel

Rozważny wybór wykonawcy - usuwanie pleśni to poważny zabieg dlatego musimy wspomnieć o rozważnym wyborze wykonawcy. Osoba usuwajaca pleśnie z pomieszczenia powinna mieć uprawnienia mykologiczne, powinna wykonać szereg pomiarów przed odgrzybianiem. Pomiary mają na celu określenie przyczyn powstania zagrzybienia. Oględziny makroskopowe i ocena mikroskopowa ma określić, z jakim typem w rozumieniu biologicznym mamy do czynienia np. czy to podstawczaki czy workowce. Czy problem z ich pojawieniem się zależy od wad budynku czy błędnego rozumienia eksploatacji mieszkania / lokalu? Czasem mamy do czynienia z niewiedzą, innym razem z nadmierną wiarą we własną wiedzę. Czasem, niestety, z brakiem środków finansowych na ogrzewanie / utrzymanie mieszkania. Innym razem z wadami budynku. Zawsze staramy się wskazać i wyjaśnić przyczyny powstania zagrzybienia w sposób zrozumiały i co najważniejsze, poparty pomiarami wykonywanymi przy osobie zlecającej usługę. Takie podejście pozwala nam na gorąco wyjaśnić, pokazać, wytłumaczyć zjawiska fizyczne i mykologiczne wpływające na pojawianie się grzybów lub ich okresowy zanik.

wgłębne pomiary wilgotności - usuwanie pleśni - odgrzybianie

Wgłębne pomiary wilgotności - Autor Waigel

Zakres prac, który możecie Państwo nam powierzyć to usługi w zakresie:
Odgrzybiania ścian – usuwanie pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych. Odgrzybiamy ściany, sufity, podłogi i meble. Używamy bezpiecznych środków, zarejestrowanych, posiadających wszelkie atesty, pozwolenia i aprobaty. Skutecznie usuwamy pleśnie i ich zarodniki z powierzchni ścian, sufitów podłóg. Ponadto wykonujemy konieczne pomiary i oględziny pozwajace na określenie przyczyn powstania zagrzybienia, wychwycenie wad budowlanych czy błędów eksploatacyjnych wpływającyh na powstawanie warunków dobry dla rozwoju grzybów. Informacje o przyczynach, zalecenia i wnioski otrzymujecie Państwo w formie pisemnej. 

odgrzybianie - usuwanie pleśni

Pomiar punktu rosy podczas jednego ze zleceń - ściana w punkcie rosy - Autor Waigel

Odgrzybianie – usuwanie pleśni z pokoi dziecięcych – pozornie są to pomieszczenia mieszkalne i niczym nie różnią się od opisanych wyżej, ale dla rodziców dzieci to pomieszczenia SPECJALNE i tak właśnie je traktujemy. Poświęcamy im jeszcze więcej czasu, niż pozostałym pomieszczeniom, wybieramy metody odgrzybiania jak najbardziej skuteczne, prowadzimy dokładne oględziny mikroskopowe mebli tapicerowanych, wykładzin, a czasem nawet pluszaków i pościeli maluchów.

USUWANIE PLEŚNI - Aspergillus o budowie kolumnowej konidioforów

Zdjęcie wykonane mikroskopem cyfrowym podczas oględzin wykładziny dywanowej - Aspergillus o budowie kolumnowej konidioforów - Autor Waigel

W przypadku stwierdzenia obecności grzybów na meblach tapicerowanych, poduszkach, czy wykładzinach istnieje możliwość zlecenia odgrzybiania termicznego lub ozonowania w zależności od potrzeb i możliwości. Po odgrzybianiu dostajecie Państwo dokładny, wielostronicowy protokół powykonawczy zawierający zdjęcia mikroskopowe, wyniki pomiarów wilgotnościowych, termicznych, termowizyjnych itd. W opracowaniu jest jasne określenie przyczyn powstania zagrzybienia wraz z zaleceniami mówiącymi o tym, co, jak i gdzie poprawić, aby grzyby nie pojawiały się ponownie. Takie opracowanie jest bardzo przydatne w przypadku prowadzenia sporów „rodzinnych” czy rozstrzygania nieporozumień z administracją budynków, developerami czy innymi współlokatorami. Opracowania są obiektywne, poparte licznymi pomiarami, które wykonujemy za pomocą profesjonalnych narzędzi pomiarowych, a w interpretacji wyników i wnioskowaniu pomaga nam wiedza i dwudziestoletnie doświadczenie.

odgrzybianie

Aplikacja poprzez iniekcję preparatów biobójczych Autor Waigel

Odgrzybianie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych – to typowe zlecenia. Usługę można dowolnie modyfikować. Zdarza się, że Klienci nie chcą usługi z kompletem pomiarów i interesuje ich tylko samo odgrzybianie. Wystarczy to zgłosić przy zlecaniu prac – usługa zostanie dopasowana do Państwa życzeń.

Odgrzybianie pomieszczeń użyteczności publicznej – usuwanie pleśni w takich pomieszczeniach najczęściej dostosowujemy do wyników badań mikrobiologicznych, zaleceń z ekspertyz mykologicznych czy zaleceń Inspekcji Budowlanej. Najczęściej w takich pomieszczeniach najpierw są wykonywane ekspertyzy mykologiczne i zgodnie z ich zaleceniem prowadzimy odgrzybianie. W wariancie drugim – sami wykonujemy opinię czy ekspertyzę mykologiczną i zgodnie z jej wynikami usuwamy pleśnie.

Odgrzybianie, usuwanie pleśni z klas lekcyjnych, szatni szkolnych i sportowych, saun, łaźni, basenów - często zlecane z powodu nieprzyjamnych zapachów wnikających w ubrania czy utrzymujących sie np. w szatniach. Wykonywaliśmy tysiące tego typu prac i mam duże doświadczenie w pracach na tego typu obiektach.

pobór zeskrobin

pobor zeskrobin do badań mikrobiologicznych Autor Waigel

Odgrzybianie, usuwanie pleśni z archiwów, magazynów - w przypadku archiwów zawierających zagrzybioną dokumentację papierową, zazwyczaj stosuje się fumigację czyli gazowanie ale czasem klienci życza sobie wykonanie odgrzybiania przy pomocy innych metod z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia dokumentacji z magazynów. W takich przypadkach dostosowujemy zakres usług do życzeń i oczekiwań klientów.

Odgrzybianie – usuwanie pleśni z muzeów, skansenów, budynków pałacowych i zabytkowych domów – pracując w tego typu obiektach zawsze dostosowujemy się do zaleceń i pozwoleń konserwatora zabytków. Jeśli posiadacie Państwo takie obiekty prosimy, nie prowadźcie samodzielnych prac bez konsultacji z konserwatorem zabytków. Czasami z powodu niewiedzy niszczone są polichromie czy bezcenne elementy architektoniczne niemożliwe do odtworzenia, a możliwe do uratowania przez profesjonalnie prowadzone odgrzybianie. 

szalka petriego

Grzyby pleśniowe na szalce Petriego - wynik hodowli pobranego materiału Autor Waigel

Odgrzybianie, usuwanie pleśni z budynków hotelowych, domów opieki i kempingów – w takich obiektach, kiedy są w nich goście hotelowi czy pensjonariusze, właściwa ocena grzybów i dobór preparatów oraz metod usuwania pleśni jest kluczowy. Zlecając prace w takich obiektach trzeba zastanowić się też nad wyborem wykonawcy. Zachęcamy do porównywania ofert i weryfikacji doświadczeń przed wyborem wykonawcy.

Ponadto można nam zlecać wszystkie inne, nietypowe zlecenia z zakresu odgrzybiania – usuwania pleśni za wyjątkiem odgrzybiania przyczep kempingowych i wnętrz samochodów.

Jesteśmy elastyczni - istnieje możliwość dopasowania termnów wykonywanych przeznas usługi do Państwa możliwości czy preferencji. Po uprzednim umówieniu pracujemy również w soboty i niedziele. 

ZADZWOŃ LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 tel. +48 880 722 589

Kontakt telefoniczny dostępny pn.-pt. godziny 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00

w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W przypadku potrzeby konsultacji, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy do którego można dołączyć zdjęcia niepokojących Państwa zmian/utworów.

ZAMÓW / ZAPYTAJ